Ingretrade Logo

Zaloguj się >

Oświadczenie

Informacje udostępnione na tej stronie internetowej mają charakter ogólnoinformacyjny. Choć dokładamy starań, aby informacje były aktualne i dokładne, nie udzielamy żadnych wyrażonych ani dorozumianych gwarancji co do kompletności, dokładności, niezawodności, odpowiedniości lub dostępności odnośnie strony internetowej lub informacji, produktów, usług lub związanych z nimi grafik zawartych na stronie w celach dowolnych. Jakakolwiek poleganie na takich informacjach jest więc ściśle na własne ryzyko.

W żadnym przypadku nie ponosimy odpowiedzialności za straty lub szkody, w tym bez ograniczeń, straty lub szkody pośrednie lub wtórne, lub jakiekolwiek straty lub szkody, jakiekolwiek wynikające z utraty danych lub zysków w związku z korzystaniem z tej strony internetowej.

Przez tę witrynę możesz mieć możliwość przejścia do innych stron internetowych, które nie są pod naszą kontrolą. Nie mamy kontroli nad charakterem, treścią i dostępnością tych stron. Włączenie jakichkolwiek linków niekoniecznie oznacza zalecenie ani poparcie wyrażonych w nich opinii.

Wszyscy użytkownicy witryny zgadzają się, że SF Trade LTD nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie roszczenia, straty, szkody, zobowiązania ani obowiązki, bezpośrednio lub pośrednio związane z witryną i/lub informacjami dostępnymi poprzez witrynę, wywołane tymi czynnikami lub wynikające z nich. W żadnym przypadku SF Trade LTD nie będzie ponosić odpowiedzialności za utracone zyski ani za pośrednie, specjalne, karygodne lub wynikające z tego straty, ani za jakąkolwiek odpowiedzialność wobec stron trzecich, nawet jeśli SF Trade LTD została poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód.